Нормативно-правова база з питань розвитку та підтримки підприємництва

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ № 436-IV ВІД 16.01.2003

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ  ВІД 22.03.2012 № 4618-VI «ПРО РОЗВИТОК ТА ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ»

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 19 ВЕРЕСНЯ 1991 РОКУ N 1576-XII “ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА”


ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 15.05.2003 № 755-IV «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 14 ТРАВНЯ 1992 РОКУ  N 2343-XII “ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ”


ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 16 ЛИПНЯ 1999 РОКУ N 996-XIV “ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ”


ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 21 ГРУДНЯ 2000 РОКУ N 2157-III “ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПРОГРАМУ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ”


ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 12 ТРАВНЯ 1991 РОКУ N 1023-XII “ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ”


ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 24 ЛЮТОГО 1994 РОКУ N 4004-XII “ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ”


ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 22.03.2012 № 4572- VI «ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ»
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 30.04.2013 № 245/2013 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 22 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ № 466

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 23 ЛИПНЯ 1998 РОКУ № 817/98 “ПРО ДЕЯКІ ЗАХОДИ З ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 12 ТРАВНЯ 2005 РОКУ N 779/2005 «ПРО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА»


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 24 ЛИСТОПАДА 2005 РОКУ № 1648/2005 ПРО РІШЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ВІД 29 ЧЕРВНЯ 2005 РОКУ "ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ" ТА ВІД 28 ЖОВТНЯ 2005 РОКУ "ПРО ЗАХОДИ ЩОДО УТВЕРДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ"


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВIД 28 КВІТНЯ 2007 РОКУ  № 363/2007 «ПРО ДЕЯКІ ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КОНЦЕПЦІЯ ВIД 03.09.2007 РОКУ  № 816/2007 «ПРО КОНЦЕПЦІЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 698/2008 « ПРО НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 13 ЛЮТОГО 2013 Р. № 64-Р «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ У 2013 РОЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 12.09.2012 № 846 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ»

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 20.06.2013 № 353 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО УСУНЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ПРОВАДЖЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВIД 21.05.2008Р.  № 483 « ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДЕРЖАВНИМ НАГЛЯДОМ (КОНТРОЛЕМ) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН (ТАРИФІВ)»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВIД 15.04.2009Р.  № 449 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ У 2009 РОЦІ КОШТІВ СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ФОНДУ ДЛЯ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ ПРОЕКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, ЗОКРЕМА ТАКИХ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 21.05.2009Р.  № 492 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВІЙ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВIД 29.07.2009Р.  № 868 «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧИХ, НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТА ЗМІШАНИХ РИНКІВ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВIД 29.07.2009Р.  № 888 «ПРО ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЄДИНОГО ВІКНА»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВІД 29.10.2009Р. № 1168 «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄ НАЙМАНУ ПРАЦЮ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВIД 27.01.2010Р.  № 68 «ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАДАННЯ СУБ'ЄКТАМ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА КРЕДИТНО-ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ»


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   ВIД 09.09.2009Р.  № 1110-Р ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ РЕМІСНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   ВIД 09.09.2009Р.  № 1087-Р ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЗВІТНОСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 21.05.2009Р.  № 569 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ПІДТРИМАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ    ВІД 27.01.2010Р. N 145-Р ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ    ВІД 27.01.2010Р. N 151-Р ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК НА ПРОДОВОЛЬЧИХ, НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТА ЗМІШАНИХ РИНКАХ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВІД 27.01.2010Р. N 152-Р ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 18 ТРАВНЯ 2011 Р. № 526 «ПРО УТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РАД ПІДПРИЄМЦІВ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ОБЛАСТЯХ, ММ. КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ»

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 23.02.2012  № 4448-VI «ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ»

ЗАКОН УКРАЇНИ ВIД 5 КВІТНЯ 2007Р. № 877-V «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВIД 21 ТРАВНЯ 2008Р.  № 483 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДЕРЖАВНИМ НАГЛЯДОМ (КОНТРОЛЕМ) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН (ТАРИФІВ)»


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВІД 15 ВЕРЕСНЯ 2010 Р. N 1850-Р «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ


ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 15 ТРАВНЯ 2003Р. N 755-IV «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ»


ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИСТОПАДА 2009Р. N 1720-VI «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНОМУ ПОГЛИНАННЮ ТА ЗАХОПЛЕННЮПІДПРИЄМСТВ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 21 ТРАВНЯ 2009Р. N 519 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАВЧАННЯ КАНДИДАТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ТАПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВIД 21.05.2009Р.  № 551 «ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ»

 ЛІЦЕНЗУВАННЯ


ЗАКОН УКРАЇНИ ВIД 01.06.2000Р. № 1775-III «ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ВІД 14.11.2000Р. № 1698 « ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОРГАНІВ ЛІЦЕНЗУВАННЯ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВIД 04.07.2001Р. № 756 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ ДЛЯ ОКРЕМОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВIД 29.11.2000Р.  № 1755 «ПРО ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗМІРИ І ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЇЇ ВИДАЧУ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВIД 08.11.2000Р. № 1658 « ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ І КОРИСТУВАННЯ ВІДОМОСТЯМИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО РЕЄСТРУ ТА ПОДАННЯ ЇХ ДО ЄДИНОГО ЛІЦЕНЗІЙНОГО РЕЄСТРУ»


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВIД 20.11.2000Р. № 1719 «ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ЄДИНОГО ЗРАЗКА ДЛЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»