Нормативно-правова база

Конституція України

Митний кодекс України

Конвенція що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961, Гаазька конференція з МПП

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Закон України "Про режим іноземного інвестування"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій"

Закон України «Про державну службу»

Закон України від 19.03.1996 № 93-96-ВР „Про режим іноземного інвестування”

Закон України від 10.01.2002 № 2933-ІІІ Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів

Закон України від 21.06.2012 № 5018-17 «Про індустріальні парки»

Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"

Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями»

Положення про порядок державної реєстрації інозем договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора , затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112.

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 30 від 18.01.1996 про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв  іноземних  суб'єктів  господарської діяльності в Україні