Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на нього.

За способом сприйняття, формою подання, суспільним значенням документи є: візуальними, текстовими, графічними, комбінованими, табличними, управлінськими, суспільно-політичними.

За порядком доступу Департамент економічного розвитку і торгівлі володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до Закону України "Про інформацію" основними видами інформації за змістом, якою володіє Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації є:

 • правова інформація (Конституція України, Закони України, постанови Верховної Ради, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-розпорядчі документи органів влади вищого рівня та центральних органів виконавчої влади, розпорядження, доручення голови Сумської обласної державної адміністрації);
 • інформація про фізичну особу (персональні дані працівників);
 • статистична інформація (документована інформація, що дає кількісну   характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічно-соціальній сферах);
 • інформація довідково-енциклопедичного характеру (систематизовані, документовані, публічно поширені документовані відомості)
 • інші види, зокрема:

 

1. Інформація про Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 1.1. Інформація про місце знаходження, засоби зв’язку.
 • 1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • 1.3. Положення про Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.
 • 1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • 1.5. Інформація про прізвища, імена, по-батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.

 

2. Інформація про діяльність Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 2.1. Регламент роботи Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.
 • 2.2. Інструкція з діловодства.
 • 2.3. Колективний договір Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.
 • 2.4. Плани роботи (річні, квартальні, щотижневі).
 • 2.5. Звіти про виконання планів роботи (квартальних).
 • 2.6. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання "круглих столів", що організовуються Департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.
 • 2.7. Інформація про діяльність дорадчих органів, створених Сумською обласною державною адміністрацією.
 • 2.8. Перелік наказів начальника Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.
 • 2.9. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері економічного і соціального розвитку.

 

3. Інформація про нормативно-правову діяльність Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 3.1. Накази з основної діяльності.
 • 3.2. Накази з кадрових питань.
 • 3.3. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації, що підготовлені Департаментом, зареєстровані у Головному управлінні юстиції.
 • 3.4. Накази зареєстровані у Головному управлінні юстиції.

 

4. Інформація про доступ до публічної інформації в Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 4.1. Форми запитів на публічну інформацію.
 • 4.2. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію.
 • 4.3. Система обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.
 • 4.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.
 • 4.5. Система обліку службової інформації, що знаходиться у володінні Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.

 

5. Інформація з антикорупційної діяльності:

 • 5.1. План основних заходів Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції.
 • 5.2. Інформація про стан виконання заходів із виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції в Департаменті економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.

 

6. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби в Департаменті економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 6.1. Вакансії.
 • 6.2. Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.
 • 6.3. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
 • 6.4. Інформація про нагородження відзнаками.
 • 6.5. Протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад.
 • 6.6. Протоколи засідань атестаційних комісій.
 • 6.7. Посадові інструкції працівників.
 • 6.8. Інформація про чисельність, склад та рух кадрів.
 • 6.9. Інформація про підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів.
 • 6.10. Інформація про відрядження працівників.
 • 6.11.Матеріали щодо формування кадрового резерву для державної служби.
 • 6.12. Інформація щодо стажування державних службовців на посадах.
 • 6.13. Інформація про облік та відстрочку військовозобов’язаних.

 

7. Інформація з питань фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 7.1. Кошториси витрат та зміни до них обласного та державного бюджетів на відповідний рік.
 • 7.2. Витяги з річного розпису планів асигнувань обласного та державного бюджетів на відповідний рік.
 • 7.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм.
 • 7.4. Інформація з питань фінансового та бухгалтерського обліків.
 • 7.5. Штатний розпис, внесення змін та розрахунки до нього.

 

8. Інформація про розгляд звернень громадян в Департаменті економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 8.1. Порядок проведення особистого прийому громадян.
 • 8.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.
 • 8.3. Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.
 • 8.4. Графік роботи телефонної "гарячі ліні" для підприємців.
 • 8.5. Інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Департаменті економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.

 

9. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 9.1. Перелік адміністративних послуг.
 • 9.2. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг.
 • 9.3. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення.

 

10. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ)

 

11. Поточна діяльність Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації:

 • 11.1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року.
 • 11.2. Реалізація реформи децентралізації в області.
 • 11.3. Бюджетна програми 2751470 "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов".
 • 11.4. Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на               поточний рік.
 • 11.5. Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період 
 • до 2020 року та План її реалізації на 2018-2020 роки.
 • 11.6. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017-2020 роки.
 • 11.7. Моніторинг соціально-економічного розвитку міст та районів області.
 • 11.8. Моніторинг щодо ситуації в банківському секторі області.
 • 11.9. Моніторинг щодо реформування відносин власності.
 • 11.10. Моніторинг цін на соціально значущі товари та послуги.
 • 11.11. Моніторинг інфраструктури споживчого ринку (підприємств торгівлі,закладів ресторанного господарства, побуту та ринків).
 • 11.12. Регуляторна діяльність у сфері споживчого ринку та підприємництва відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 • 11.13. Матеріали перевірок виконавчих органів міських рад (згідно з графіками) щодо здійснення делегованих повноважень у сфері соціально-економічного розвитку.
 • 11.14. Експертизи регіональних цільових програм відповідно до Методичних рекомендацій "Щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання" затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367.
 • 11.15. Аналітичні матеріали з питань цінової ситуації на споживчому ринку області та розвитку інфраструктури споживчого ринку.
 • 11.16. Аналіз стану розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області.
 • 11.17. Аналітичні матеріали про стан соціально-економічного розвитку області за відповідний період.
 • 11.18. Аналітичні та презентаційні матеріали про тенденції економічного і соціального розвитку Сумської області.
 • 11.19. Аналітична інформація за підсумками інвестиційної діяльності в області.
 • 11.20. Декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, наданих суб’єктами господарювання області Департаменту економічного розвитку і торгівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 та розпорядження голови Сумської облдержадміністрації від 08.11.2007 № 730 "Про декларування зміни цін".
 • 11.21. Декларування тарифів на послуги бюро технічної інвентаризації області згідно з розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 09.07.2002 № 240 (у редакції розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 27.12.2004 № 485).
 • 11.22. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
 • 11.23. Ведення відомостей про об’єкти державної власності Сумської області за допомогою автоматизованої системи "юридичні особи" для обліку в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності.
 • 11.24. Матеріали організації та проведення протокольних заходів.
 • 11.25. Реалізація підписаних Сумською областю угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з регіонами іноземних країн, розширення кола регіонів-партнерів шляхом укладання відповідних протоколів намірів та угод.
 • 11.26. Видача суб’єктам господарювання Сумської області ліцензій на зовнішньоекономічну діяльність.
 • 11.27. Координація реалізації Швейцарсько-українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO.