ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТОК

Лист Мінекономрозвитку від 26.02.2014 № 3622-08/6383-07
Мінекономрозвитку надало роз’яснення щодо норм Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.009.2005 № 2806-IV (далі - Закон про дозвільну систему).

Так, частиною третьою статті 4 Закону продозвільну систему передбачено,що суб’єкт господарювання за одержання м документів дозвільного харктеру, видаються місцевими дозвільнми органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.

Водночас, Законом про дозвільну систему не предбачено необхідностиі розроблення та затвердження регламенів (інформаційних карток).

Видача документів дозвільного характеру належить до адміністративних послуг.

Отже, з питань затвердження та застосування інформаційних і технологічних карток слід керуватися нормами Закону України "Про адміністративні послуги" від 06.009.2012 № 5203-VI.

Держпідприємництвом запропоновано постанову КМУ від 21.05.2009 № 536 визначити такою, що втратила чинність. Відповідний проект постанови КМУ погоджено з Мінекономрозвитку.