Адміністративні послуги

 Перелік адміністративних послуг, що надаються
Департаментом міжнародного та економічного розвитку
Сумської обласної державної адміністрації

Назва  послуги  Розмір плати (адміністративний збір) за надання  (у разі її надання на платній основі) Результат надання  послуги  Правові підстави для надання та встановлення розміру плати за її надання
Ліцензія на експорт товарів Розмір збору за видачу експортної (імпортної) ліцензії становить     - у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень; - у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень Ліцензія Закон України від 16.04.1991 № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст.16);Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005р. №362 "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій"; Наказ Міністерства економіки України від 09.09.2009 № 991 "Про порядок ліцензування експорту товарів"

Ліцензія на імпорт товарів

Розмір збору за видачу експортної (імпортної) ліцензії становить: - у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень; - у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень

Ліцензія

Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст.16); Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005р. №362 "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій"; Наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України"

Державна реєстрація договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

плата у  розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації

Картка державної реєстрації договору (контракту) у трьох примірниках та спеціальна відмітка про державну реєстрацію на договорі (контракті)

Закон України від 19 березня 1996 року «Про режим іноземного інвестування», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора», Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 «Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112»

Видача дубліката картки реєстрації
договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

 плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність, встановленої на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа Дублікат картки державної реєстрації договору (контракту) 

Закон України від 19 березня 1996 року «Про режим іноземного інвестування», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора», Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 «Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112»

Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

 плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації  Картка державної реєстрації у трьох примірниках та спеціальна відмітка про державну реєстрацію на договорі (контракті).

Закон України від 19 березня 1996 року «Про режим іноземного інвестування», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора», Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 «Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112»

Заявка на одержання ліцензії на експорт

Інформаційна картка  адміністративної послуги видача ліцензії на експорт товарів

Технологічна картка надання адміністративної послуги видача ліцензії на експорт товарів

Заявка на одержання ліцензії на імпорт 

Інформаційна картка  адміністративної послуги видача ліцензії на імпорт товарів

Технологічна картка надання адміністративної послуги видача ліцензії на імпорт товарів

Реквізити рахунків для обліку доходів бюджету Сумської області за кодом бюджетної класифікації 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності», відомча ознака 40

 

Інформаційна картка + Технологічна картка адміністративної послуги з державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Інформаційна + Технологічна картка адміністративної послуги з видачі дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Інформаційна картка + Технологічна картка адміністративної послуги з державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

 

Інформація про видані документи дозвільного характеру

Реєстр виданих разових (індивідуальних) ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій

У 2020 році суб’єктам господарювання Сумської області Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації ліцензії на зовнішньоекономічні операції не видавалися, оскільки заяви на їх одержання не надходили.

У 2019 році суб’єктам господарювання Сумської області Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації видано 1 разову (індивідуальну) ліцензію на зовнішньоекономічні операції. Державний збір не справлявся відповідно до п. 2.14 Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47 (переоформлення ліцензії).

За 2018 рік суб’єктам господарювання Сумської області Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації видано 56 разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічні операції. За видані ліцензії до місцевого бюджету суб’єктами господарювання сплачено 35620,01 грн.

У 2017 році суб’єктам господарювання Сумської області Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації видано 71 разову (індивідуальну) ліцензію на зовнішньоекономічну операцію. За видані ліцензії до місцевого бюджету суб’єктами господарювання сплачено 65538,67 грн.

У 2016 році суб’єктам господарювання Сумської області Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації видано 29 разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію. За видані ліцензії до місцевого бюджету суб’єктами господарювання сплачено 18801,80 грн.

У 2015 році суб’єктам господарювання Сумської області Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації видано 176 разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію. За видані ліцензії до місцевого бюджету суб’єктами господарювання сплачено 89317,03 грн.

У 2014 році суб’єктам господарювання Сумської області Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації видано 86 разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію. За видані ліцензії до місцевого бюджету суб’єктами господарювання сплачено 69603,68 грн.