ВЛАДА ФОРМУЄ ПРАВОВЕ ПОЛЕ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМЦІВ

У Верховній Раді України 21.01.2014 зареєстровано законопроект за №4003 “Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки”.

Даний документ розроблений Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва в рамках реалізації Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”. Загальнодержавна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки спрямована на:

 • дерегуляцію господарської діяльності;
 • розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів;
 • підтримку експортної діяльності та інноваційно-орієнтованих суб’єктів МСП;
 • розвиток інфраструктури підтримки МСП, соціальної відповідальності бізнесу;
 • удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів МСП;
 • забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємництва та кооперації;
 • розширення можливостей участі суб’єктів МСП у реалізації проектів державно-приватного партнерства;
 • підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підтримці розвитку малого і середнього підприємництва тощо.

         Виконання Програми дасть змогу:

 • зменшити витрати коштів і часу суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язані із започаткуванням та провадженням їх діяльності, спростити порядок припинення підприємницької діяльності;
 • підвищити рівень захисту прав та інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • забезпечити прозорість здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та забезпечити дотримання законності під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • прискорити розвиток та підвищити конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва на вітчизняному і світовому ринку шляхом впровадження інноваційних технологій, збільшити обсяг випуску суб’єктами малого і середнього підприємництва продукції, що відповідає вимогам міжнародних стандартів якості;
 • забезпечити пріоритетний розвиток малого і середнього підприємництва у сфері промисловості, сприяти насиченню товарних ринків високоякісною конкурентоспроможною вітчизняною продукцією;
 • створити умови для провадження суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності з використанням наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих інноваційних технологій, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), новітніх ІТ-технологій;
 • активізувати формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у регіонах.

При розробці Програми враховано досвід попередніх років, а також практика реалізації діючої на сьогодні Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, та міжнародний досвід у сфері підтримки та розвитку МСП.

         З текстом законопроекту можна ознайомитися за посиланням http://www.dkrp.gov.ua/info/2969