ВЛАДА СПРОЩУЄ УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Центральними та місцевими органами влади у 2013 році була проведена значна робота з реформування та реалізації законодавства щодо спрощення умов ведення бізнесу.

Зокрема, на загальнодержавному рівні, в результаті зміни низки нормативно-правових актів, реєстрація нового підприємства стала більш швидкою і дешевою, істотно спрощена процедура закриття підприємства за рішенням власників. Скорочено кількість дозволів (з більш 1200 до 141), а їх видача здійснюється в дозвільних центрах за принципом “єдиного вікна”. Також, зменшено і кількість документів, які необхідно подавати для отримання документів дозвільного характеру. Крім того, скорочено більш ніж на 40% кількість видів господарської діяльності, які не можна здійснювати за декларативним принципом. Спрощено механізми ліцензування, зменшено кількість документів для отримання ліцензій, більшого поширення отримав декларативний принцип.

На сьогодні на завершальну стадію вийшла робота, мета якої - не допускати незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності з боку посадових осіб при здійсненні ними державного контролю. Наприклад, повне або часткове зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг за результатами перевірок підприємців допускається тільки за постановою адміністративного суду.

На місцевому рівні створення умов для розвитку підприємництва, полегшення організації та ведення господарської діяльності є одним з пріоритетних завдань обласної державної адміністрації. Результати такої роботи органів місцевої влади підтверджуються офіційними статистичними даними.

Зокрема, у 2013 році вперше за останні 3 роки спостерігалася тенденція до зростання в регіоні кількості суб’єктів господарювання. Так, станом на 01.01.2014 в області було зареєстровано 58,4 тис. суб’єктів малого підприємництва, що на 2,3 тис. суб’єктів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+ 4 %). Крім цього, у 2013 році кількість найманих працівників, зайнятих у сфері малого бізнесу області, зросла на 3,5 тис. осіб.

Зазначені кількісні та якісні показники розвитку малого підприємництва в області свідчать про ефективність заходів, які вживаються центральними та місцевими органами виконавчої влади для спрощення дозвільної системи та скорочення адміністративних бар'єрів. Тому активна робота щодо створення сприятливих умов для започаткування та ведення власної справи буде продовжена і в 2014 році.