МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ РОЗРОБИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМЦІВ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує внести зміни до 34 законів України, що дасть змогу суттєво покращити захист підприємців.

За інформацією, розміщеною на сайті цього центрального органу влади, Міністерство економічного розвитку і торгівлі продовжує роботу з удосконалення законодавства, спрямовану на упорядкування й уніфікацію вимог до дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Так, розроблено законопроект, який передбачає приведення 34 законодавчих актів України, які регулюють порядок одержання документів дозвільного характеру, у відповідність до Законів про дозвільну систему та адміністративні послуги.

Завдяки змінам, які підготувало Мінекономрозвитку, будуть закріплені єдині вимоги до: переліків і документів, необхідних для одержання дозволів; строків дії дозволів; термінів видачі або надання письмової відмови у видачі дозволів; підстав відмови у видачі, переоформлення, анулювання дозвільних документів.

Закріплення єдиних вимог до видачі дозволів на законодавчому рівні спростить процедуру видачі дозволів, зробить її прозорішою, зручнішою і зрозумілішою для суб’єктів господарювання.

Електронну версію проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру”, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України “Про адміністративні послуги” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” розміщено на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у розділі “Обговорення проектів документів”. Зауваження та пропозиції зацікавлених осіб приймаються протягом місяця.