В УКРАЇНІ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Кабмін розпорядженням від 17.10.2013 № 809-р затвердив план заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності».

 На сьогодні недостатнє використання сучасних інформаційних технологій в процесі звітності призводить до наявності великих обсягів документів, що спричиняє невиправдані матеріальні витрати, пов’язані із застосуванням паперових носіїв та «територіальною прив’язкою» подання обов’язкових звітів. Адже, наразі підприємці змушені здавати велику кількість практично ідентичних даних різним контролюючим органам.

Перехід до електронного управління докорінно змінить підходи держави у ставленні до своїх громадян і бізнесу, зокрема, створить умови для відкритого та прозорого державного управління, якісного поліпшення бізнес-середовища та інвестиційного клімату у державі.

Так, створення єдиного вікна електронної звітності заплановано в наступні етапи:

1. Удосконалення процесу підготовки і подання до ЦОВВ та фондів загальнообов’язкового державного страхування електронної звітності шляхом уніфікації її форматів.

2. Розробка функціональних та технічних вимог до автоматизованої системи.

3. Упровадження першої черги автоматизованої системи з використанням існуючих форматів електронної звітності.

4. Розробка технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації.

5. Надання відповідним суб’єктам подання звітності безкоштовно єдине спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання електронної звітності.

6. Упровадження та проведення дослідної експлуатації другої черги автоматизованої системи з використанням уніфікованих стандартів електронної звітності.

7. Створення та упровадження комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

8. Здійснення поетапного приєднання всіх ЦОВВ до автоматизованої системи.

9. Упровадження автоматизованої системи в промислову експлуатацію.

 Передбачається, що вже на початку весни 2015 року «Єдине вікно подання електронної звітності» повністю запрацює і дозволить створити єдину інтегровану базу даних про всі процеси, що відбуваються в країні. У свою чергу, це дасть можливість вивести аналіз, прогнозування та планування соціально-економічного розвитку України на якісно новий рівень.