ЩО ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖКОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ?

Наказом від 02.10.2013 № 1355 Міносвіти затвердило Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 Так, передбачається, що обов’язковому виконанню підлягають вимоги, які містяться у наданих приписах посадових осіб, щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою.

Під час здійснення планових заходів держнагляду перевірятиметься наявність таких документів:

  • виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також документів, що посвідчують особу, у посадових осіб;
  • статуту (положення);
  • договору про оренду приміщення або свідоцтва про право власності на приміщення;
  • документів, ліцензійних договорів, авторських договорів на право використання, відтворення, прокату, оренди, розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності;
  • наказу про призначення відповідальної особи за використання комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки;
  • документів щодо кількості комп’ютерів і аудіо-, відеотехніки, які знаходяться на обліку суб’єкта господарювання (матеріальні активи);
  • документів із переліком комп’ютерного програмного забезпечення, яке знаходиться на обліку суб’єкта господарювання (нематеріальні активи);
  • документів (бухгалтерської документації) щодо нарахування та сплати авторської винагороди (роялті) за використання об’єктів права інтелектуальної власності у суб’єкта господарювання.

Звертаємо увагу, що даний Перелік є вичерпним, тому здійснювати держнагляд за дотриманням суб’єктами вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності з інших питань, які не включені до цього Переліку, забороняється.

Наказ «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису» розроблено на виконання розпорядження Кабміну від 15.09.2010 № 1850-р «Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».