В УКРАЇНІ БУДЕ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПЛЕНИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ЗА НАДАННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Парламент прийняв за основу урядові проекти законів України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (реєстр.№2749) та «Про внесення змін до статті 35 Бюджетного кодексу України (щодо державної допомоги суб’єктам господарювання)» (реєстр.№2750)

Законопроекти «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та «Про внесення змін до статті 35 Бюджетного кодексу України (щодо державної допомоги суб’єктам господарювання)» розроблені Антимонопольним комітетом України на виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Впровадження зазначених законопроектів сприятиме виконанню зобов’язань України, визначених Угодою про співробітництво і партнерство між Україною та ЄС, Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, підвищенню ефективності використання державних ресурсів, створенню в Україні інституційних, правових та організаційних засад моніторингу державної допомоги та контролю над нею.

Так, законопроектом № 2749 пропонується ввести контроль за наданням державної економічної допомоги суб’єктам господарювання у спосіб, який не призводить до негативних наслідків для конкуренції, зокрема, її усунення, обмеження чи спотворення.

Зокрема, передбачається забезпечення моніторингу чинної державної допомоги, формування її реєстру та звітності, а також запровадження контролю за впливом держдопомоги на конкуренцію, у тому числі, нагляд за новою, незаконною (неповідомленою) допомогою та за нецільовим її використанням.

Проектом Закону № 2750 передбачається внесення до статті 35 Бюджетного кодексу України змін, які зобов’язують головних розпорядників бюджетних коштів при підготовці бюджетних запитів, які передбачають надання  державної підтримки суб’єктам господарювання, у визначених законодавством випадках, отримувати рішення уповноваженого органу у цій сфері про допустимість такої допомоги для конкуренції. Відсутність такого рішення, у разі його необхідності, буде підставою для не включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Прийняття законопроектів забезпечить мінімізацію негативного впливу державної допомоги на конкуренцію та створить рівні умови діяльності суб’єктів господарювання.