ФОРУМ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

28 липня у Сумах відбувся Координаційний форум з реалізації Стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області.

ООН в Україні підтримала Сумську обласну військову адміністрацію у проведенні форуму за участю місцевих органів влади, організацій громадянського суспільства, міжнародних партнерів з розвитку, науковців та представників приватного сектору, до яких приєдналися представники Уряду. Сумщина стала першою прикордонною областю, яка зібрала форум такого рівня.

Мета форуму – створення регіонального координаційного механізму відновлення, який сприятиме реалізації Стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області та посиленню координації між заходами гуманітарного реагування, відновлення, планування розвитку та інвестиціями у приватний сектор, що здійснюються в регіоні.

Зокрема, на форумі представили:

 оновлену Стратегію економічного відновлення та розвитку Сумської області на 2022-2024 роки https://sm.gov.ua/images/docs/2023/strategia_2022-2024.pdf;

 програмні стратегії відновлення від міжнародних партнерів розвитку в Україні;

 флагманські проєкти з відновлення та розвитку від громад та бізнесу Сумщини.

У результаті обговорень цього заходу було прийнято наступні рішення:

 Сумська обласна державна адміністрація – обласна військова адміністрація за підтримки ООН створить інклюзивний Регіональний координаційний форум з відновлення для реалізації Стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області;

 усі залучені сторони погодилися, що основними завданнями Форуму мають стати сприяння інклюзивному та сталому розвитку, залученості та лідерству місцевих громад у процесі відновлення, а також, що цей пілотний проєкт може слугувати прикладом для інших регіонів;

 Сумська обласна державна адміністрація – обласна військова адміністрація, ООН та всі залучені сторони зобов'язались підтримувати інклюзивну координацію та узгоджувати заходи довгострокової підтримки з ініціативами на національному рівні, включаючи розробку Державної стратегії регіонального розвитку та планування майбутньої інтеграції до ЄС.

Підсумки Координаційного форуму з реалізації Стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області за участю начальника Сумської ОВА Володимира Артюха та постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє.