ІСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІ ТЕРГРОМАД

Міністерством соцполітики України 27.12.22 р. затверджено наказ:«Методичні рекомендації з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад».

Фактично - це алгоритм застосування гендерного підходу та підходу, що базується на:

  • дотриманні прав людини, в процесі управління територіальною громадою;
  • розроблення та реалізації програм розвитку територіальної громади;
  • упровадження механізмів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні територіальної громади;
  • організації діяльності відповідальних фахівців органів місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Методичні рекомендації можуть застосовуватись територіальними громадами сіл, селищ та міст безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства при підготовці, виконанні, моніторингу та оцінюванні:

  • стратегій розвитку територіальних громад та планів заходів з їх реалізації;
  • місцевих програм розвитку,
  • прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку місцевих цільових та бюджетних програм;
  • виконанні бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць.