майдан Незалежності, 2,
м.Суми, 40000 
tel. 0542 63-13-25 
fax 0542 62-03-35 
е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Система цілей Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року

 

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Розвиток економічного потенціалу регіону

 

«Регіон сталого економічного зростання»

1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств

1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів.

1.1.2. Технологічна модернізація державних та/або комунальних виробничих підприємств.

1.1.3. Створення маркетингового комплексу регіону.

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу

1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

1.2.2. Стимулювання розвитку високотехнологічних секторів.

1.2.3. Стимулювання диверсифікації експорту

1.3. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму

1.3.1. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж.

1.3.2. Туристична промоція області.

1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон та водних об’єктів

1.4. Підвищення енергоефективності в усіх секторах

1.4.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами.

1.4.2. Підтримка альтернативної енергетики.

1.4.3. Стимулювання заходів з енергозбереження

1.5. Розвиток територій

1.5.1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

1.5.2. Розвиток охорони здоров’я.

1.5.3. Розвиток системи освіти.

1.5.4. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення

2. Розвиток сільських територій

 

«Регіон рівних можливостей»

2.1. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі

2.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

2.1.2. Підтримка розвитку фермерства.

2.1.3. Стимулювання нетрадиційних видів агровиробництва.

2.1.4. Розвиток органічного землеробства та виробництва продуктів харчування.

2.1.5. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту

2.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст

2.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі.

2.2.2. Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу в сільських територіях.

2.2.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості.

2.2.4. Сприяння самозайнятості у сільській місцевості.

2.2.5. Розвиток медичної допомоги в сільських територіях у рамках медичної реформи

3. Розвиток людського капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основний рушій розвитку - людина!»

3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

3.1.1. Удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці.

3.1.2 Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя

3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

3.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді.

3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем.

3.2.3. Формування екологічної культури мешканців.

3.2.4. Формування здорового способу життя

3.3. Удосконалення системи регіонального управління

3.3.1. Удосконалення структури управління регіональним розвитком.

3.3.2. Покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем